Säännöt

Meripelastustaitokilpailujen säännöt

1 §

Kilpailun tarkoituksena on edistää meri- ja järvipelastajien henkilökohtaisia pelastustaitoja kilpailuun valmistautumisen ja siinä saatavien kokemusten avulla, lisätä pelastustyössä toimivien yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä keskinäistä kanssakäymistä ja tuntemusta. Kilpailu toimii myös vuosittaisena valtakunnallisena koulutustarkastuksena.

2 §

Kilpailu on avoin ja siihen saavat osallistua Seuran jäsenyhdistysten lisäksi myös Seuraan kuulumattomat suomalaiset ja ulkomaalaiset kilpailujoukkueet. Seura voi olosuhteiden vaatiessa rajoittaa joukkueiden määrän järjestävän yhdistyksen toteutusvoimavaroja vastaavaksi. Tällöin määräävänä osallistumisperusteena on ilmoittautumisjärjestys ja yhden yhdistyksen joukkueiden lukumäärä, joka tarvittaessa rajataan. Kilpailukieli on suomi.

3 §

Kilpailun isäntänä toimii pyynnöstä tai omasta esityksestään Seuran hallituksen hyväksymä jäsenyhdistys.

4 §

Kilpailu pidetään vuosittain elokuun viimeisen tai syyskuun ensimmäisen viikon aikana, ellei Seuran hallitus toisin päätä.

5 §

Kilpailun kolmijäsenisenä tuomaristona toimii Seuran puheenjohtaja tai joku hallituksen jäsen, kilpailun johtaja ja Seuran toimitusjohtaja. Tuomariston sihteerinä ja kilpailun valvojana toimii valmius/koulutuspäällikkö.

6 §

Järjestävä yhdistys nimeää kilpailun johtajan ja hänen tarvitsemansa järjestelyhenkilöstön. Henkilöstössä tulee olla vähintään kirjuri, kaksi ajanottajaa, lähtö- ja maalivirkailija sekä kaksi valvojaa kullakin tehtäväpisteellä.

7 §

Kilpailu toteutetaan kolmihenkisin joukkuein radalla, joka koostuu lähdöstä, vähintään kuudesta rastista ja maalista. Radan tulee sijaita siten, että ryhmien on siirryttävä vähintään neljän rastin välit vesitse. Nämä siirtymiset voidaan toteuttaa myös kilpasoutuna tai –melontana. Veneet kilpailijoiden käytöön varaa järjestävä yhdistys.

8 §

Kilpailun kuuden rastitehtävän aiheet ovat mielivaltaisessa toteuttamisjärjestyksessä merimiestaito, käytännöllinen ja/tai teoreettinen merenkulku, ensiapu, veden varassa olevan nosto, viestiliikenne ja jokin meripelastuksen ajankohtainen aihe.

9 §

Kilpailutehtävät suunnittelee ja laatii kilpailutoimikunta, jonka jäseninä ovat kilpailun johtaja ja Seuran valmius/koulutuspäällikkö ja/tai toimitusjohtaja. Toimikunta kutsuu avukseen tarpeelliseksi katsomansa määrän jäävejä avustajia. Valmius/koulutuspäällikkö esittelee tehtävät toimitusjohtajalle hyväksyntää varten.

10 §

Joukkueiden paremmuusjärjestys ratkaistaan kilpailutehtävien suorittamisesta annettujen pisteiden, tehtävien suorittamiseen käytettyjen aikojen ja joukkueiden kilpailuun käyttämien kokonaisaikojen perusteella. Kokonaisajoista annettavat pisteet vastaavat enintään yhden tehtävän pistemäärää. Joukkueen jäsenten, pelastettavan henkilön tai sivullisten turvallisuuden vaarantaminen voi vähentää annettavia pistemääriä. Kilpailun voittaa eniten pisteitä saanut joukkue. Pisteiden mennessä tasan lyhemmän kokonaisajan saavuttanut joukkue sijoittuu pidemmän kokonaisajan saavuttaneen edelle. Mikäli joukkueille annetut pistemäärät tehtävien suorittamisesta sekä kokonaisajoista ovat yhtä suuret, paremmuusjärjestys ratkaistaan tehtävien suoritusaikojen perusteella seuraavassa järjestyksessä: vedenvarasta nosto, ensiapu, merenkulku, viestiliikenne, merimiestaito, ajankohtaistehtävä.

11 §

Kilpailutoimikunnan tulee laatia kilpailusuunnitelma Seuran toimitusjohtajalle hyväksyntää varten. Suunnitelmasta tulee ilmetä kilpailun ajankohta ja paikka, kilpailualuepiirros rastija huoltopisteineen karttapohjalla, kilpailijoiden muonitus, rastitehtävät, kilpailun suunniteltu aikataulu sekä yksityiskohtainen erittely kustannusten jakamisesta yhdistyksen ja Seuran välillä.

12 §

Kilpailun aiheuttamista matkakustannuksista vastaavat osallistujat itse tai heidät lähettänyt yhteisö. Mikäli kustannukset muodostuvat jollekin Seuran jäsenyhdistykselle suoranaiseksi esteeksi osallistumiselle, voi Seura tukea mahdollisuuksien mukaan sitä erikseen pyydettäessä.

13 §

Kutsun kilpailuun julkaisee kilpailutoimikunta vähintään kolme kuukautta ennen kilpailua joko kirjeellä yhdistyksille tai Seuran jäsenlehdessä.

14 §

Kilpailua koskevat erimielisyydet ratkaisee tuomaristo kilpailupaikalla, mikäli valitukset on jätetty kilpailutoimistoon viimeistään puolen tunnin kuluessa viimeisen joukkueen maaliintulosta.

15 §

Tulokset julkaistaan kilpailupaikalla tuomariston hyväksyttyä kilpailun johtajan esittämän tulosluettelon.

16 §

Kilpailun voittanut joukkue saa haltuunsa ikuisesti kiertävän, Rajavartiolaitoksen lahjoittaman Merikarhu-palkinnon seuraavaan kilpailuun saakka. Maljaa hallussa pitävä joukkue toimittaa sen kilpailupaikalle kaiverruksin varustettuna luovutettavaksi kilpailun uudelle voittajalle. Lisäksi voittanut ryhmä saa kuukaudeksi haltuunsa ikuisesti kiertävän Mikon Majakan, jonka jälkeen se on toimitettava Seuraan kaiverrusta varten ja säilytettäväksi. Seura hankkii kolmelle parhaalle joukkueelle palkintosarjan. Muut palkinnot hankkii etupäässä järjestävä yhdistys, jota Seura tukee tarvittaessa.

Suomen Meripelastusseura ry

Hallitus