Nuorisokilpailun säännöt

Meripelastustaitokilpailujen nuorisosarjan säännöt

1 §

Kilpailun tarkoituksena on kehittää Meripelastusseuran nuorisotoiminnassa mukana olevien nuorten pelastustaitoja kilpailuun valmistautumisen ja siinä saatavien kokemusten avulla, lisätä nuorten yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä meripelastushenkeä.

2 §

Kilpailu on avoin ja siihen saavat osallistua Seuran jäsenyhdistysten joukkueiden lisäksi myös seuran sidosryhmien kilpailujoukkueet. Seura voi olosuhteiden vaatiessa rajoittaa joukkueiden määrän järjestävän yhdistyksen toteutusvoimavaroja vastaavaksi. Tällöin määräävänä osallistumisperusteena on ilmoittautumisjärjestys ja yhden yhdistyksen joukkueiden lukumäärä, joka tarvittaessa rajataan. Kilpailukieli on suomi. Tehtävänannot ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

3 §

Nuorisokilpailut järjestetään vuosittain valtakunnallisten meripelastustaitokilpailuiden yhteydessä. Kilpailun isäntänä toimii pyynnöstä tai omasta esityksestään Seuran hallituksen hyväksymä jäsenyhdistys yhteistyössä Nuorisokouluttajien kanssa.

4 §

Kilpailu pidetään vuosittain elokuun viimeisen tai syyskuun ensimmäisen viikon aikana, ellei Seuran hallitus toisin päätä.

5 §

Kilpailun tuomaristona toimii Seuran puheenjohtaja tai joku hallituksen jäsen, kilpailun johtaja, Seuran toimitusjohtaja ja Nuorisokouluttajien edustaja. Tuomariston sihteerinä ja kilpailun valvojana toimii valmius/koulutuspäällikkö.

6 §

Järjestävä yhdistys nimeää kilpailun johtajan ja hänen tarvitsemansa järjestelyhenkilöstön. Henkilöstössä tulee olla vähintään kirjuri, kaksi ajanottajaa, lähtö- ja maalivirkailija sekä kaksi valvojaa kullakin tehtäväpisteellä.

7 §

Kilpailu toteutetaan kolmihenkisin joukkuein. Joukkueen jäsenen tulee olla vähintään 10 vuotta. Joukkueenjäsen saa osallistua kilpailuihin vielä sinä vuonna, kun täyttää 16 vuotta, kuitenkin siten, ettei hänellä ole miehistön koulutustasoa. Kilpailurata, joka koostuu lähdöstä, vähintään neljästä rastista ja maalista. Radassa on siirtymiä maitse tai vesitse. Mahdollisesti tarvittavat veneet kilpailijoiden käyttöön varaa kilpailun järjestäjä.

8 §

Kilpailun neljän rastitehtävän aiheet ovat: merimiestaito, käytännöllinen ja/tai teoreettinen merenkulku, ensiapu sekä vedestä pelastaminen. Lisäksi kilpailussa voi olla viestiliikenne ja/tai meripelastuksen ajankohtainen aihe.

9 §

Kilpailutehtävät suunnittelee ja laatii kilpailutoimikunta, jonka jäseninä ovat kilpailun johtaja, Seuran valmius/koulutuspäällikkö ja/tai toimitusjohtaja sekä Nuorisokouluttajien edustaja, joka ei itse osallistu kilpailuun. Toimikunta kutsuu avukseen tarpeelliseksi katsomansa määrän avustajia. Valmius/koulutuspäällikkö esittelee tehtävät toimitusjohtajalle hyväksyntää varten.

10 §

Koska ihmishenkien pelastamisessa virheettömän suorituksen merkitys on suuri, ratkaistaan paremmuus antamalla suorituksista pisteitä. Rasteilla on kiinteä suoritusaika, sillä teknisesti puhdas suoritus on nuorison kannalta koulutuksellisesti tärkeämpää kuin suorituksen nopeus. Siirtymien aika mitataan, ja tasapistetilanteessa sitä voidaan käyttää ratkaisemaan joukkueiden sijoitukset. Kilpailun voittaa eniten pisteitä saanut joukkue.

11 §

Kilpailutoimikunnan tulee laatia kilpailusuunnitelma Seuran toimitusjohtajalle hyväksyntää varten. Suunnitelmasta tulee ilmetä kilpailun ajankohta ja paikka, kilpailualuepiirros rasti- ja huoltopisteineen karttapohjalla, kilpailijoiden muonitus, rastitehtävät, kilpailun suunniteltu aikataulu sekä yksityiskohtainen erittely kustannusten jakamisesta järjestävän yhdistyksen ja Seuran välillä.

12 §

Kilpailun aiheuttamista matkakustannuksista vastaavat osallistujat itse tai heidät lähettänyt yhteisö. Mikäli kustannukset muodostuvat jollekin Seuran jäsenyhdistykselle suoranaiseksi esteeksi osallistumiselle, voi Seura tukea mahdollisuuksien mukaan sitä erikseen pyydettäessä.

13 §

Kutsun kilpailuun julkaisee kilpailutoimikunta vähintään kolme kuukautta ennen kilpailua joko kirjeellä yhdistyksille tai Seuran jäsenlehdessä.

14 §

Kilpailua koskevat erimielisyydet ratkaisee tuomaristo kilpailupaikalla, mikäli valitukset on jätetty kilpailutoimistoon viimeistään puolen tunnin kuluessa koko kilpailun viimeisen joukkueen maaliintulosta.

15 §

Tulokset julkaistaan kilpailupaikalla tuomariston hyväksyttyä kilpailun johtajan esittämän tulosluettelon.

16 §

Seura hankkii kolmelle parhaalle joukkueelle palkintosarjan. Muut palkinnot hankkii etupäässä järjestävä yhdistys, jota Seura tukee tarvittaessa.

17 §

Kilpailun järjestäjällä on kilpailutoimikunnan niin päättäessä oikeus poiketa näistä säännöistä. Asia on mainittava kilpailukutsussa.

Suomen Meripelastusseura ry

Hallitus